Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 25.01.2024

Jarosław Pawlak

W czwartek 25 stycznia 2024 r. o godz. 14:30 odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu  w którym uczestniczyli zaproszeni goście: przewodniczący OKR kol. Jarosław Pawlak, rzecznicy dyscyplinarni: kol. Wojciech Jędrysik i kol. Janusz Osmólski, Dyrektor biura ZO Henryk Brylski.

Posiedzenie otworzył i prowadził prezes Zarządu Okręgu kol. Mirosław Winiarski.

W zakresie działalności organizacyjnej podjęto następujące uchwały w sprawie:

 • powołania komisji egzaminacyjnej Koła PZW nr 27 Klimontów,
 • powołania komisji egzaminacyjnej Koła PZW nr 38 Mysłowice Brzezinka,
 • powołania komisji egzaminacyjnej Koła PZW nr 83 Boguszowice,
 • zmiany składu osobowego komisji organizacyjnej,
 • zmiany nazwy Koła PZW nr 46 COBEX-SGL w Raciborzu,
 • zmiany nazwy Koła PZW nr 72 Zamet,
 • zmiany nazwy Koła PZW nr 90 „Janina” przy TAURON Wydobycie S.A.,
 • uchylenia uchwał lub ich części z walnych zgromadzeń sprawozdawczych  kół PZW: nr 40-Leśnik-Olkusz, nr 81 Zdrój Jastrzębie, nr 43 Pyskowice, nr 64 Zabrze, nr 60 Tychy, nr 55 Sosnowiec Niwka,
 • uchylenia decyzji przewodniczącego walnego zgromadzenia sprawozdawczego Koła PZW nr 46 Cobex - SGL w Raciborzu z dnia 10.12.2023 r. dot. przeprowadzenia wyborów uzupełniających składu sądu koleżeńskiego i komisji rewizyjnej koła,
 • uchylenia uchwał zarządów kół,
 • uchylenia uchwały nr 113/2023 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach w sprawie: zawieszenia w pełnieniu funkcji prezesa Koła PZW nr 114 Suszec.
 • Uchwały omówił wiceprezes ZO ds. organizacyjnych kol. Janusz Olszewski.

W zakresie działalności gospodarczej podjęto następujące uchwały  w sprawie:

 • zawarcia Porozumienia z Okręgiem PZW w Bielsku Białej na amatorski połów ryb wędką na 2024r.,
 • zmiany w załączniku nr 1 do uchwały nr 128/2023 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 26.10.2023 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska specjalnego nr 554 ,,Długi”,
 • wprowadzenia  zmian w  załączniku nr 1 do uchwały nr 166/2023 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 13.12.2023 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu łowiska specjalnego nr 813 „Zalew Pniowiec”,
 • zatwierdzenia regulaminu łowiska specjalnego nr 216 „Malinka”,
 • zatwierdzenia regulaminu łowiska specjalnego nr 218 „Groble”,
 • zatwierdzenia regulaminu łowiska specjalnego nr 231 „Żarki”,
 • zatwierdzenia regulaminu łowiska specjalnego nr 416 „Zacisze”,
 • zatwierdzenia regulaminu łowiska specjalnego nr 504 „Wesoła Fala”,
 • zatwierdzenia regulaminu łowiska specjalnego nr 541 „Olszyce”,
 • zatwierdzenia regulaminu łowiska specjalnego nr 609 „Kościelniok”,
 • zatwierdzenia regulaminu łowiska specjalnego nr 610z „Buków”,
 • zatwierdzenia regulaminu łowiska specjalnego nr 643 „Młyńszczok”,
 • zatwierdzenia regulaminu łowiska specjalnego nr 716 „Dzierżno II”,
 • zatwierdzenia regulaminu łowiska specjalnego nr 739 „Dzierżno – Pole I”,
 • zatwierdzenia regulaminu łowiska specjalnego „Korzeniec” składającego się z łowiska nr 526 „Pilok” i łowiska nr 540 „Zalew nr 1, nr 2, nr 3”,
 • zatwierdzenia regulaminu łowisk specjalnych nr 224 „Rzepka ”, nr 229 „Średni”, nr 232 „Lasówka”  i nr 235 „Pusty”,
 • zatwierdzenia regulaminu łowiska specjalnego nr 522 „Rajsko”,
 • zatwierdzenia regulaminu łowiska specjalnego nr 639 „Plaża”.

Uchwały omówił wiceprezes ZO ds. gospodarczych kol. Edward Totoń.

W zakresie działalności finansowej podjęto następujące uchwały w sprawie:

 • przyjęcia oferty na opracowanie rejestrów połowów ryb za rok 2023,
 • zakupu nakładów położonych na działce nr 1130/503 w gm. Oświęcim nad zbiornikiem nr 554 „Długi”.

Uchwały omówił skarbnik ZO kol. Robert Sito.

W zakresie działalności OKS podjęto następujące uchwały w sprawie:

 • wprowadzenia zmian w składzie Okręgowego Kapitanatu Sportowego,
 • zmian w załączniku do uchwały nr 177/2023 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 13.12.2023 r. w sprawie finansowania przez OKS organizacji zawodów wędkarskich w Okręgu PZW w Katowicach, oraz dofinansowania i nagradzania zawodników, reprezentujących Okręg PZW w Katowicach na zawodach rangi krajowej w 2024 roku,
 • zatwierdzenia regulaminu rezerwacji na zawody wędkarskie łowiska specjalnego nr 554 „Długi” w Rajsku.

Uchwały omówił wiceprezes ZO ds. sportu kol. Grzegorz Kosin.

Komisja organizacyjna – kol. J. Olszewski poinformował, że komisja miała swoje posiedzenie 11.01.2024r. Na posiedzeniu komisji organizacyjnej przygotowano projekty uchwał, omówiono przesłane dokumenty z kół: uchwały, protokoły z walnych zgromadzeń sprawozdawczych wraz z wnioskami po ich ocenie.

Komisja gospodarcza - kol. E. Totoń przedstawił informację z prac komisji która odbyła się w dniu 10.01.2024r. Omawiano m.in. i analizowano oferty na wykonanie operatów rybackich, oferty na opracowanie rejestracji połowu ryb za 2023 r., wstępne założenia do podziału środków na zarybienie na 2024 r. Komisja omawiała temat przekazania przystani wędkarskiej  w związku z rezygnacją Koła PZW nr 3 Bytom z prowadzenia przystani wędkarskiej nad zbiornikiem Przeczyce oraz brakiem chętnych innych kół do jej prowadzenia, dalsze jej funkcjonowanie zostanie przejęte przez Okręg PZW w Katowicach. Kol. E. Totoń przedstawił przebieg ustaleń i możliwości podpisania porozumienia pomiędzy Okręgiem PZW w Katowicach a Okręgiem PZW Bielsko-Biała na  udostępnienie wód wędkarzom obu okręgom.

Ponadto Komisja zaakceptowała propozycję zakupu mienia i wyposażenia znajdującego się nad łowiskiem nr 554 „Długi” w Rajsku będącego własnością Okręgu PZW w Bielsku-Białej.

Zarybienia w obwodach rybackich zostały wykonane przez Okręg PZW w Katowicach w 100 %. Wykonano w obwodach dodatkowe zarybienia ponad plan takie jak:

- zarybienie szczupakiem obwodu rzeki Pogoria nr 1 –otrzymano dofinansowanie do zarybienia    z Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej,

- zarybienie karpiem obwodów, na które Okręg PZW w Katowicach otrzymał zgodę od właściwego Ministra.

Komisja Finansowa - kol. R. Sito przedstawił informacje z prac komisji której posiedzenie odbyło się 18.01.2024r. Komisja na posiedzeniu przygotowała projekty uchwał na dzisiejsze posiedzenie oraz omawiała przygotowywany projekt zmian do finansowania inwestycji i remontów prowadzonych przez koła. Ponadto analizowane były przesyłane przez koła uchwały dot. diet i ich podziału w kołach.

Kol. G. Kosin przedstawił informacje z posiedzenia OKS, które odbyło się 15.01.24r. Głównym tematem było podsumowanie przeprowadzonych i organizowanych zawodów rzutowych oraz przygotowania do spinningowego-brzegowego GPP 2024 na rzece Wisła. Przygotowano projekty uchwał na dzisiejsze posiedzenie. Ponadto omawiano przejęcie zobowiązań OKW przez OKS i powołanie w tym temacie komisji, przejęcie przez komisję ds. Młodzieży finansowania startu kadetów na zawodach GPP, zgłoszenia zawodników do zawodów GPP 2024 (spławik, mucha, spinning teamy i brzegowy). Omawiano propozycje zmian w składzie osobowym OKS oraz propozycje zmian w uchwale dot. Finansowania sportu w Okręgu PZW w Katowicach (zmiana kwot stawek sędziowskich na zawodach halowych). Ponadto omawiano udział przedstawicieli OKS na Konferencji Sportu w dniach 19-20.01 w Pińczowie; złożonej rezygnacji przez kol. K. Chwastek z funkcji sekretarza i członka OKS; pismo z działu sportu ZG PZW w sprawie możliwości zgłaszania drużyn na spławikowe Mistrzostwa Świata 2024 weteranów w kat. 55+ i 65+; pismo w sprawie organizacji zawodów eliminacyjnych w dyscyplinie method feeder.

Komisja ds. Młodzieży kol. Z. Mośko przedstawił informację z posiedzenia komisji, które odbyło się w dniu 08.01.2024r. Omawiano zawody rzutowe, które odbyły się w Rudzie Śląskiej w dniu 17.12; omówiono przygotowania do zawodów rzutowych w Miasteczku Śląskim zaplanowanych na dzień 14.01.2024r. W związku z udziałem zaproszonych zawodników z Czech omówiono zwiększenie budżetu na te zawody. W dalszej części omawiano przygotowania do cyklu zawodów i wyjazdu na Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w Sportach Wędkarskich w Pińczowie. Wytypowano także składy zawodników i trenerów na te zawody. Ustalono termin spotkania noworocznego Komisji ds. Młodzieży oraz termin spotkania podsumowującego konkurs Młodzieżowe Koło Roku 2023. Komisja podsumowała sprawozdania z pracy z młodzieżą w kołach, sporządziła zbiorcze zestawienie ankiet z dostępem on-line i przyznania punktów do rocznej oceny działalności koła.  Komisja ds. Młodzieży Okręgu PZW w Katowicach  zaprasza na rozpoczynający się cykl zawodów rzutowych w hali w sezonie 2022/2023. Zawody jak i cały cykl rozegrane  są w następujących kategoriach wiekowych : do 12 lat – zawodnicy    z rocznika 2011 i młodsi; do 14 lat – zawodnicy z roczników 2009-2010; do 16 lat – zawodnicy   z roczników 2007-2007/8.

Kol. A. Szczęsny – Komisja Odznaki – poinformował, że do komisji spływają wnioski na odznaczenia a posiedzenie komisji planowane jest na dzień 13.02.2024r.

Kol. M. Wrzeszkiewicz poinformował że posiedzenie komisji Promocji i Mediów odbyło się w dniu 04.01.2024r. Komisja zajmowała się przeglądem ofert dot. zakupu sprzętu i materiałów promocyjnych dla komisji oraz przygotowania konkursu do wykonania broszury promocyjnej nasz okręg z okazji jubileuszu 75-lecia przypadającego w 2025 roku.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej kol. Jarosław Pawlak przedstawił informację z posiedzenia komisji odbytego w dniu 3 stycznia 2024 r., Komisja opracowała i zatwierdziła plan pracy OKR na 2024 rok, podjęła analizie spływające sprawozdania roczne za 2023 rok prawidłowość podjętych uchwał Komisji Rewizyjnych Kół oraz protokóły zespołów kontrolnych z przeprowadzonych kontrolach w kołach.

Rzecznicy Dyscyplinarni: kol. Janusz Osmólski i kol Wojciech Jędrysik przekazali informację o prowadzonych postępowaniach. Poinformowali, że ukończono:

 • Zakończono postępowanie przed Okręgowym Sądem Koleżeńskim dotyczące Prezesa Zarządu Koła nr 114 Suszec.
 • Zakończone zostało postępowanie prowadzone przed Głównym Sądem Koleżeńskim, związane z odwołaniem Prezesa Zarządu Koła nr 113 Kobiór na orzeczenie Okręgowego Sądu Koleżeńskiego. GSK utrzymał w mocy orzeczenie OSK.
 • Trwają czynności wyjaśniające zaistniały konflikt, związany z połowem ryb na łowisku specjalnym Koła nr 11 Chrzanów Fablok.
 • Aktualnie spływają sprawozdania rzeczników z poszczególnych kół Okręgu – ostateczny termin to koniec lutego 2024 r. Trwają indywidualne szkolenia nowo powołanych rzeczników w poszczególnych kołach.

Informacje z rejonów przekazali opiekunowie rejonów. Poinformowali o zakończonych zebraniach sprawozdawczych w kołach rejonu i zaplanowanych zebraniach z prezesami kół. I tak: Rej-I (29.02); Rej-II (25.02); Rej-III ( m-c czerwiec); Rej-IV ( m-c marzec). W kole PZW nr 89 odbyło się walne zebranie nadzwyczajne dot. wyboru prezesa; Rej-V (24.02); Rej-VI (12.03); Rej-VII (21.03); Rej-VIII (marzec).

Dyrektor kol. H. Brylski przedstawił wyniki kontroli obwodów ryb. Chechło nr 1, Centara nr 2, Wisła nr 1, Biała Przemsza nr 1, przez Marszałka Woj. Małopolskiego – ocena jest pozytywna.

Ponadto przedstawił informację w sprawie wysokości wieczystego użytkowania gruntów w Rajsku. W tej sprawie Okręg złoży odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, gdyż przesłane naliczenie oraz przyjęta wycena i klasoużytki są według nas nie do przyjęcia.

Kol. H. Brylski przedstawił informację o zaplanowanej kolejnej kontroli obwodu rybackiego rz. Piotrówka nr 1 i rz. Pszczynka nr 1 przez Marszałka Województwa Śląskiego oraz poinformował o spotkaniach w Urzędzie Miasta Świętochłowice w sprawie naliczonego wysokiego podatku gruntowego za dzierżawione wody i grunty a użytkowane przez koło PZW nr 56 Świętochłowice.

W efekcie naszych spotkań doszło do pozytywnego uzgodnienia i Rada Miasta podjęła Uchwałę o zwolnieniu nas z opłaty tego podatku. W spotkaniach i negocjacjach wzięli udział Prezes ZO, kol. E. Totoń, kol. Z. Mośko i dyr. Biura kol. H. Brylski.

 

Mirosław Winiarski

Prezes Zarządu Okręgu

Fot. Jarosław Pawlak