PROJEKT ZMIAN STATUTU PZW

Powiadom znajomego:

 

Katowice, dnia 25.04.2023 r.

 

KOMUNIKAT NR 10/2023

(do użytku wewnętrznego, należy zapoznać z treścią wszystkich działaczy koła)

I SPRAWY ORGANIZACYJNE

 

Informujemy, że Prezydium Zarządu Głównego PZW na posiedzeniu w dniu 22.04.2023r. postanowiło, że projekt zmian  Statutu zostanie udostępniony/opublikowany do szerokiej konsultacji dla wszystkich członków PZW za pośrednictwem Portalu PZW, w tym stron internetowych okręgów.

 

Konsultacje nad projektem zmian Statutu PZW będą trwać do 18 maja 2023 roku.

Członkowie PZW swoje wnioski, sugestie, uwagi lub propozycje do projektu zmian Statutu PZW mogą kierować jedynie drogą mailową na adres email: komisjastatutowa@zgpzw.pl podając imię i nazwisko, nazwę Koła PZW, macierzysty Okręg PZW oraz numer legitymacji członkowskiej PZW.

 

Otrzymane od członków PZW e-maile, związane z przeprowadzonymi konsultacjami nad projektem zmian Statutu PZW, zostaną przedstawione Delegatom na Krajowy Zjazd Delegatów PZW w dniu 19 maja 2023 roku na spotkaniu konsultacyjnym w sprawie omówienia projektu zmian Statutu PZW. 

 

Projekt zmian Statutu PZW przesyłamy w załączeniu.

https://poczta.webserwer.pl/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=20&_token=RJHiuavMIKmS6sZDCsFlFcNkIj18F7UC&_part=3

 

Menu